• Bahçelievler/İstanbul
  • info@zensmiledental.com

Kanal Tedavisi


Kanal Tedavisi
Kanal tedavisi ciddi bir ölçüde çürümüş ya da enfekte olmuş bir dişin kurtarılması ya da onarılması için kullanılan tedavi yöntemlerinin başında geliyor. Diş dıştan içe doğru; mine, dentin ve pulpa olmak üzere 3 ana tabakadan oluşuyor. Dişin merkezindeki doğal boşluğa ise kök kanalı deniliyor. Pulpa kök kanalının içerisindeki yumuşak doku olup dişi besleyen kan damarları ve sinirler açısından zengin olduğu biliniyor.
Bir dişin sinir dokusunun ya da pulpasının hasar gördüğü durumlarda, burada çoğalmaya başlayan bakteriler yoğun apseye ve enfeksiyona neden olabiliyor. Bir enfeksiyonun ya da enflamasyonun pulpa tabakasına ilerlediği durumda dişin pulpa tabakasının temizlenip tekrar doldurulması gerekiyor. Pulpa ve içerisindeki sinirlerin alınması durumunda da diş temel işlevini yerine getirebiliyor.

Kanal Tedavisi Nedir?
Herhangi bir diş siniri darbe – travma, çürüme ya da bir başka sebeple zarar gördüğü takdirde vücut canlı olmayan bu siniri bir yabancı materyal olarak kabul ederek iltihap oluşturuyor. Bu durumda sinirin çıkartılıp hiçbir boşluk kalmayacak şekilde dolgu materyali ile doldurulmasına kanal tedavisi deniliyor.

Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır? 
Kanal tedavisi duruma göre birden fazla seansta tamamlanabiliyor. Bu durum dişte oluşmuş olan çürüğe bağlı olarak değişebiliyor. Kanal tedavisi yapılabilmesi için öncelikle röntgen çekiliyor. Bu sayede kök kanallarının nasıl olduğu ve çürük dişin etrafında bir kemik enfeksiyonu olup olmadığı görülebiliyor. Bu işlemin ardından lokal anestezi yapılıyor. Diş ve çevresinde bulunan sinirler uyuştuğu için hasta herhangi bir acı hissetmiyor. Diş ve çevresi uyuştuktan sonra dişin çevresindeki alana su geçirmeyen bir madde koyuluyor. Böylece dişin ve çevresinin ıslanması engelleniyor. Ardından dişin içerisinde enfeksiyon oluşmuş yere ulaşılıp tedavi edilebilmesi için dişe bir delik açılıyor. Dişin içerisinde oluşmuş enfeksiyon ve bakteriler delikten giren bir alet yardımıyla temizleniyor. Dişin içerisindeki sinir dokusu alınıyor. Kanal tedavisinin yapılabilmesi için dişe açılan delik törpü gibi bir yapıya sahip olan aletle genişletiliyor. Kanal eğeleme olarak adlandırılan bu aşamada dişe zarar verilmiyor. Ayrıca dişte sinir bulunmadığı için acı da hissedilmiyor.
Tedavi esnasında ağızda kalan parçaların temizlenebilmesi için belirli aralıklarla ağza su ve sodyum hipoklorit bileşenleri dökülüyor. Böylece ağızda herhangi bir kalıntı oluşmasının önüne geçilebiliyor. Kanal tedavisinin tamamlanmasının ardından dişe açılan delik bir tür kauçuk bileşiği kullanılarak kapatılıyor. Dişteki deliğin kapatılması dişin güçlü yapısını koruyabilmesinin yanı sıra deliğin içerisine bakteri dolmaması açısından da oldukça önemli bir konu olarak kabul ediliyor. Dişteki delik kapatılmadan önce deliğin içerisinin kuru olup olmadığı kontrol ediliyor ve kanalın ne kadar derinliğe sahip olduğu ölçülüyor. Eğer deliğin içine yerleştirilen kauçuk madde delikten taşıyorsa fazla kısımları kesiliyor. Kauçuk madde kanalın ana deliğini kapatmakla birlikte içeriye girecek olan sızıntıları engellemede yetersiz kalabiliyor. Bu nedenle deliğin kapatılması çeşitli karışımlarla sağlamlaştırılıyor. Kanal tedavisi işlemleri tamamlandıktan sonra dişteki çürüğe dolgu işlemi yapılıyor. Böylece kanal tedavisinin kalıcılığı ve sağlamlığı da artırılmış oluyor.

Kanal Tedavisi Acıtır mı?
Kanal tedavisi hastanın dişi uyuşturularak yapılan bir tedavi olduğundan işlem esnasında hastanın acı ya da ağrı hissetmesi söz konusu olmuyor. Ancak kanal tedavisi uygulandıktan sonra biraz ağrı ya da uyuşma olabiliyor. Bazı hastalarda bu durum birkaç gün hafif bir rahatsızlığa neden olabiliyor. Çok ağrılı ya da enfeksiyonlu dişlerde ise zaman zaman uyuşma sorunu yaşanabiliyor.

Kanal Tedavisi Sonrası Nelere Dikkat Edilmesi Gerekiyor?
Kanal tedavisi uygulanan diş canlılığını yitirdiğinden kırılma olasılığı daha yüksek olabiliyor. Bu nedenle tedavi esnasında çok sert besinler tüketilmemesi ve o dişin mümkün olduğunca kullanılmaması gerekiyor. Kanal tedavisi tamamlandıktan sonra en az iki saat herhangi bir şey yenilip içilmemesi, birkaç gün boyunca hassasiyet olabileceği için aşırı sıcak ve soğuk yiyeceklerden ve içeceklerden kaçınılması dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Tedaviden sonraki süreçte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, diş ipi ve antiseptik kullanımı gibi genel bakım kurallarına uyulmasının yanı sıra düzenli aralıklarla diş hekimi ziyaretlerinin de aksatılmaması gerekiyor.

Kanal Tedavisi Aşamaları Nelerdir?
Kanal tedavisi uygulanırken; diş ve çevre dokular lokal anestezi ile uyuşturuluyor. Diş çevre dokulardan izole ediliyor. Kök kanallarına giriş için endodontik kavite hazırlanıyor. Kök kanalında çalışma uzunluğu saptanıyor ve kök kanalı boşluğu yeniden şekillendiriliyor. Kök kanalı boşluğu temizlenerek dezenfekte ediliyor. Kök kanalları sızdırmaz şekilde dolduruluyor. Dişin canlılığını yitirmiş olduğu vakalarda, kanal tedavisi sırasında dişin şekillendirilip temizlenmesini takiben kök kanallarına antiseptik bir madde uygulaması gerekebiliyor.

Kanal Tedavisi Kaç Dakika Sürer?
Üç kanallı bir dişe uygulanacak kanal tedavisi ortalama 1 ile 1.5 saat kadar sürebiliyor. Kanal tedavisinin süresi; dişteki kök kanal sayısı, kök kanallarının anatomisi, enfeksiyon varlığı ve hasta uyumu gibi etkenlere göre değişiklik gösterebiliyor. Kanal tedavisi pulpada herhangi bir enfeksiyonun ya da kist oluşumunun olmadığı durumlarda tek seansta bitebiliyor. Kanal tedavisinin tek bir seansı 45 dakikaya kadar uzayabiliyor. Diş kanalının ilk seansta çok iyi bir şekilde temizlenmesi ve şekillendirilmesi gerekiyor. Temizlenen bölüme lokal ilaç uygulaması yapılarak orada bulunan zararlı mikroorganizmaların öldürülmesi sağlanıyor. İkinci seansta kanal içerisinde enflamasyon oluşmamışsa, hastanın dişinde herhangi bir duyarlılık yoksa, röntgen temiz çıkarsa ve dişi çevreleyen dokuda herhangi bir bozukluk görülmüyorsa dişin dolgusu yapılarak tedavi süreci tamamlanıyor.

Kanal Tedavisi Sonrası Yapılan Diş Çürür mü?
Dişlerin çürümesi bakteri plaklarının birikmesi ile ilgili olarak ortaya çıkıyor. Ağız hijyeni kurallarına uyulmadığı, dişlerin fırçalanmadığı ve diş ipinin doğru şekilde kullanılmadığı durumlarda dişte ve çevre dokularda plak birikimi başlıyor. Böylece bakteri asidi oluşuyor ve diş yeniden çürüyebiliyor. Ancak kanal tedavisi yapılan diş canlı bir diş olmadığı için çürük oluşumu ile birlikte ortaya çıkabilecek belirtileri göstermiyor. Çoğunlukla çürük oluşumu radyolojik muayene esnasında tespit edilebiliyor.

Kanal Tedavisi Fiyatları
Kanal tedavisi fiyatları; tedavinin uygulanacağı dişin durumuna, kesici, küçük azı ya da büyük azı olmasına diğer bir deyişle yapısına, enfeksiyon derecesine ve daha önce bir kanal tedavisi görüp görmediğine bağlı olarak değişebiliyor. Azı dişlerinde doldurulması gereken daha fazla kanal olduğu için kanal tedavisi yapılacak dişin azı dişi olması fiyatı artıran etkenlerden biri olabiliyor.
Kanal Tedavisi Nedir? Nasıl Yapılır?
Dişin sinir ve damar dokusu geri dönmez bir şekilde hasarlanmışsa dişten çıkarılması gerekir. Dişte oluşan enfeksiyonları önlemek için dişin içinde ölü doku kalmasını engelleyecek şekilde mekanik ve kimyasal olarak dişin içinin temizlenmesi ve tekrar doldurulması kanal tedavisini oluşturur.
 
Diş Kanal Tedavisi Acı Verir Mi?
Dişin sinirinin alınması anestezi olmasaydı gerçekten ağrılı bir işlem olurdu. O yüzden normal dolgu işlemlerinden farklı destekleyici enjeksiyonlarla ağrısızlık sağlanır.
 
Kanal Tedavisi Yapılan Diş Ağrır Mı?
Kanal tedavisi yapılan dişin belirli bir süre ağrıması çok sık rastlanan bir durumdur ancak ağrı devam ederse altında yatan nedene bakmak gerekir. Eksik ya da taşkın kanal dolguları genelde bu durumdan sorumludur.
 
Diş Kanal Tedavisi Kaç Seansta Yapılır?
Dişin enfekte olmadığı durumlarda tek seansta bitirmek uygun bir yoldur. Ancak bazen zaman ve enfeksiyon yüzünden daha çok seans düzenlenebilir.

telefon style="font-size: 30px; color: white; padding-top: 3px">
Whatsapp